businesslawconference.ro

20 aprilie – 28 septembrie 2012:

trimiterea formularului de participare completat (se va completa fie cu titlul lucrării care va fi susţinută la conferinţă, fie cu opţiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări ştiinţifice) la adresa de mail office@businesslawconference.ro . Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat.

27 august – 28 septembrie 2012:

: trimiterea textului integral al lucrării ştiinţifice în limbile română şi engleză, respectând cerinţele de redactare, la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro . În urma evaluării în sistem double-blind peer review a lucrărilor primite, Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.


29-30 septembrie 2012:

confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.


1-15 octombrie 2012:

plata taxei de participare de 200 lei/ 50 Euro.  Plata se va face, după acceptarea susținerii lucrărilor în cadrul Conferinței, în conturile bancare ale Societății de Știinte Juridice și Administrative :
RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank
RO26RZBR0000060014941126 – EURO deschis la Raiffeisen Bank
Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 15 octombrie 2012 la adresa de mail office@businesslawconference.ro .

Plata taxei de participare conferă participantului la CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei şi CD-ul cu lucrările înscrise la conferinţă, dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program, precum şi dreptul de a participa la cina festivă.Tribuna Juridica

Date Importante

 • 20 aprilie – 28 septembrie 2012
  trimiterea formularului de participare completat
 • 27 august – 28 septembrie 2012
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • 29-30 septembrie 2012
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • 1-15 octombrie 2012
  plata taxei de participare de 200 lei / 50 Euro