businesslawconference.ro

PROGRAMUL* CONFERINTEI INTERNATIONALE
"PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR IN MILENIUL AL TREILEA"
-editia a II-a -
Vineri 2 noiembrie 2012

Locul de desfasurare:
Academia de Studii Economice din Bucureşti
 09.00 - 10.00

Înregistrarea participanților – amfiteatrul Aula Magna, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE), Str. Căderea Bastiliei nr. 2-10

Expoziție de carte cu vânzare – amfiteatrul Aula Magna
 10.00 – 12.00

Deschiderea Conferinței – Aula Magna
Invitați:
- prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul Academiei de Studii Economice din București
- prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București
- prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, vice-președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional
- Nicolae Turcu, președinte al Secției de Drept Privat a Consiliului Legislativ al României
- prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române
- prof. univ. dr. Ioan Condor, fost președinte al Curții de Conturi a României

 12.00 – 13.00 Pauză de cafea - cafenea etaj 3, clădirea Ion N. Angelescu
 13.00 – 17.00

Sesiuni paralele

SECȚIUNEA I – DREPT PUBLIC

PANEL I - Lucrari inscrise
Sala de Consiliu, etaj 1, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE)

Moderatori:
Conf. univ. dr. Camelia Stoica, Academia de Studii Economice din București

Asist. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru, Academia de Studii Economice din București


PANEL II - Lucrari inscrise
Sala Robert Schuman, etaj 2, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE)

Moderatori:
Dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României
Asist. univ. dr. Ovidiu Dumitru, Academia de Studii Economice din București

 

SECȚIUNEA II – DREPT PRIVAT

PANEL I - Lucrari inscrise
Sala 0319, etaj 3, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE)

Moderatori:
Conf. univ. dr.  Silvia Cristea, Academia de Studii Economice din București  
Lector univ. dr. Dragoș Rădulescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești  

 

PANEL II - Lucrari inscrise
Sala 0321, etaj 3, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE)

Moderatori:
Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din București   

Lector univ. dr. Ana-Maria Lupulescu, Academia de Studii Economice din București

PARTICIPANȚI LA CONFERINȚĂ FĂRĂ ÎNREGISTRAREA UNEI LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 18.00 – 22.00 Cina festivă - restaurantul ASE din Clădirea Stanislas CihoschiTribuna Juridica

Date Importante

 • 20 aprilie – 28 septembrie 2012
  trimiterea formularului de participare completat
 • 27 august – 28 septembrie 2012
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • 29-30 septembrie 2012
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • 1-15 octombrie 2012
  plata taxei de participare de 200 lei / 50 Euro