businesslawconference.ro

Conferinţa oferă o serie de oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul celor două secţiuni.

“Perspectives of Business Law” Journal
“Perspectives of Business Law” Journal is published by Law Department of the Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative Sciences.
“Perspectives of Business Law” Journal publishes scientific papers that were presented at the International Conference "PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM" (www.businesslawconference.ro) .
This Journal  is a platform of international legal debate that examines recent developments and prospects for development of business law. “Perspectives of Business Law” Journal publishes studies and jurisprudence analyses in all areas of legal sciences. The Journal opens its pages to authors from different countries, from the legal education space and from the practitioners of law, encouraging both publication of international interest studies covering comparative law, European Union law, international trade law, public international law, and the studies on the particularities of national law.
Frequency:
1 issue / year

Contact: office@businesslawconference.ro
 
 • Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei vor fi publicate:

  • într-un volum în limba engleză editat de o editură cu prestigiu internaţional în domeniul Ştiinţelor juridice;
  • pe un CD-ROM cu ISBN editat de Editura ASE care va fi distribuit participanţilor în ziua organizării Conferinţei;
 
 • la recomandarea Comitetului Ştiinţific, articolele care prezintă un grad înalt de noutate ştiinţifică şi originalitate în tratarea temei vor fi publicate în revista Tribuna Juridică– revistă indexată în cataloage şi baze de date naţionale şi internaţionale (HeinOnline, Ebsco, Ulrichsweb, vLex, Juridica.lv, Cabell’s Directories, DOAJ, RePEc, Scipio, IndexCopernicus, SafetyLit, WorldCat, NewJour, Open J-Gate, Miar, Max Perutz Library, ViFaOst, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Bibliothekssystem Universität Hamburg, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Euro Internet, LivRe!, Harvard Library, Stanford University Libraries, European University Institute Library, University of California – Ivine Libraries, Miami University Libraries, MOBIUS – Linking Missouri’s Libraries, University of Maryland – Francis King Carey School of Law, Sarita Kenedy East Law Library, Jean and AlexanderHeard Library, Biblioteca de la Universidad de Navarra etc.).
Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei vor fi indexate în cataloage şi baze de date internationale: IndexCopernicus, RePEc, SSRN etc.Tribuna Juridica

Date Importante

 • 20 aprilie – 28 septembrie 2012
  trimiterea formularului de participare completat
 • 27 august – 28 septembrie 2012
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • 29-30 septembrie 2012
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • 1-15 octombrie 2012
  plata taxei de participare de 200 lei / 50 Euro