businesslawconference.ro

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul celor trei secţiuni.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale:

Cambridge Scholars Publishing

O parte din lucrările susținute la ediția a IX-a a Conferinței din noiembrie 2019 au fost publicate în volumul „Current Issues in Administrative Law” la editura internațională Cambridge Scholars Publishing. Înființată de cercetători de la Universitatea din Cambridge, editura publică lucrări academice originale, abordând o gamă vastă de subiecte. Publicațiile sunt distribuite la nivel mondial inclusiv prin Amazon, Blackwell, Baker & Taylor, YBP și Ingram, și sunt achiziționate pe scară largă de către bibliotecile academice. În plus, editura are parteneriate de distribuție în teritorii geografice cheie, cum ar fi SUA, China, India și Orientul Mijlociu. Sediul editurii este situat în biblioteca istorică Lady Stephenson, Newcastle upon Tyne, Regatul Unit, cu birouri de reprezentare în Berlin, Germania; Barcelona, ​​Spania; și Hangzhou, China. Pentru prezentarea volumului pe site-ul Cambridge Scholars Publishing clic aici.

 

ADJURIS – International Academic Publisher

O parte din lucrările susținute la ediția a XI-a a Conferinței din noiembrie 2021 au fost publicate în volumul online (e-book) „Building an Adapted Business Law” la Editura ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS), Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WorldCat, Copac, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publisher este o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

 

Peter Lang International Academic Publishers

O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la editura academică internațională Peter Lang din Frankfurt - (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale - lista A1). Volumul a apărut cu sprijinul Societății de Științe Juridice și Administrative. Editorul volumului este dl. conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Volumul este indexat în Conference Proceedings Citation Index - Thomson Reuters (Clarivate Analytics), ProQuest și în WorldCat și se regăsește în Biblioteca Congresului American, Biblioteca Britanica, Electre, VLB (Directory of in-print books), H.W. Wilson Cumulative Book Index,  R.R. Bowker, precum și în alte biblioteci naționale (din Germania, Elveția, Belgia, Austria, Polonia etc.). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .


 • în reviste partenere ale Conferinței:

TRIBUNA JURIDICĂ / JURIDICAL TRIBUNE

singura de revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS) și în SCOPUS

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română, engleză sau franceză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Scopus, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KvK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016).

PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative și deDepartamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, revista Perspectives of Law and Public Administration apare trimestrial în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

 

European Review of Public Law

European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989 pentru a crea un forum internațional de analiză și dezbatere a problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European Public Law Organization și are apariție trimestrială. ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care interacționează cu sistemele de drept public european și/sau oferă perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

Central and Eastern European Legal Studies (CEELS)

Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) este publicată de European Public Law Organization și are apariție semestrială. Scopul acestei reviste este de a oferi posibilitatea cadrelor didactice universitare care provin din țările UE și, de asemenea, cadrelor didactice universitare din alte țări, specializate în domeniul dreptului, să colaboreze și să realizeze schimburi de opinii cu privire la probleme de drept din aceste țări. Consiliul științific al revistei este format din cercetători științifici de renume din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din țările din Europa de Vest, specialiști în domeniul dreptului. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

 

International Journal of Business Governance and Ethics

IJBGE publică lucrări de înaltă calitate cu privire la o mare varietate de orientări disciplinare pe teme generale de guvernanță și etică în afaceri. Jurnalul este un forum de dezbatere prin care se încearcă implicarea tuturor celor interesați de problemele de guvernanță și etică în afaceri: oameni de afaceri, manageri, angajați, acționari, autorități de reglementare în afaceri (agenții guvernamentale, naționale și internaționale), grupuri de consumatori și cadre didactice universitare. Revista publică studii teoretice, empirice și de critică reflexivă prin care se descriu și se dezvoltă perspective pertinente în domeniul guvernanței și eticii în afaceri, într-un stil liber. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Scopus (Elsevier), ABI/Inform (Proquest), Academic OneFile (Gale), Business and Company Resource Center (Gale), EconLit (American Economic Association), General BusinessFile ASAP International (Gale), General OneFile (Gale), InfoTrac Custom Journals (Gale), Inspec (Institution of Engineering and Technology), Materials Business File (CSA), Scirus (Elsevier), Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Association of Business Schools (UK) Journal list 2010, Cabell's Directory etc. Indicații pentru autori.

ACTA JURIDICA HUNGARICA

ACTA JURIDICA HUNGARICA publică articole științifice originale și recenzii de carte din domeniul științelor juridice. Revista are apariție trimestrială și se bucură de o largă apreciere în rândul cercetătorilor din domeniul științelor juridice. Publicată de Akadémiai Kiadó din Ungaria încă din 1959, revista este indexată în Scopus, ProQuest – IBSS precum și în alte baze de date internaționale. Detalii și indicații pentru autori.

International Investment Law Journal

International Investment Law Journal este o revistă internațională cu acces deschis care publică lucrări teoretice și empirice originale asupra dreptului elaborat de organizațiile internaționale, de state prin tratate de investiții (IIAs și TIPs) și de actorii economici internaționali. Elaborarea regulilor internaționale de investiții are loc la nivel bilateral, regional, interregional și multilateral și solicită factorilor de decizie politici, negociatorilor, societății civile și altor părți interesate să fie bine informați cu privire la investițiile străine directe, acordurile de investiții internaționale (IIAs) și impactul acestora asupra dezvoltării durabile. Această revistă își deschide paginile către autori din diferite țări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea analizelor critice ale evoluției dreptului internațional al investițiilor. Scopul revistei este de a crea o platformă pentru dezbateri juridice internaționale, o punte între oamenii de știință din întreaga lume. Acest jurnal este indexat în baze de date internaționale: EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, IBSS, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB.

Date Importante

 • Până pe 17 noiembrie 2022
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 19 noiembrie 2022
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 21 noiembrie 2022
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 23 noiembrie 2022
  plata taxei de participare
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language